លោកបណ្ឌិត ទូច វណ្ណៈ ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យ (IPA)........

 
នៅរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ លោកបណ្ឌិត ទូច វណ្ណៈ ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យ (IPA) និងក្រុមការងារ បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច វីត (World Youth Tourism and Hospitality School) ត្រៀមចុះ MOU ជាដៃគូសហការ នាពេលខាងមុខ។
Powered by Blogger.