ព័ត៌មានបឋម÷ មានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយ កាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ស្ថិតនៅខាង ក្រោយផ្សារលើ ខេត្តសៀមរាប បណ្តាលអោយមានមនុស្សស្លាប់ ២ នាក់ "បឋប" និងមានអ្នករងបួស ...


Powered by Blogger.